POZOSTAŁE
Sortuj według:
Satyr ma twarz Rzeczpospolitej w roku 1640

Satyr ma twarz Rzeczpospolitej w roku 1640

4.00

Autor: Twardowski Samuel

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727386
Kategoria: Pozostałe
Samuel Twardowski jest jednym z najwybitniejszych twórców polskiej epiki barokowej. Obdarzono go nawet - za Wespazjanem Kochowskim - mianem "polskiego Marona". Swą literacką karierę rozpoczął od Przeważnej legacyji...Krzysztofa Zbaraskiego... (1633). Jest to relacja z odbytej u boku Zbaraskiego podróży poselskiej do chana tureckiego. Mimo wyraźnie...
Cena
24.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Poland Nature and Man

Poland Nature and Man

4.00

Autor: Harasimiuk Krystyna, Rodzoś Jolanta

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727287
Kategoria: Pozostałe
This book paints a picture of modern Poland by describing its natural environment, economic situation and culture. It is divided into three major parts; the first dealing with aspects of nature and geology, the second with Polish society and the economy, and the third with describing the country's geographic regions. The discussion of the regions...
Cena
16.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej

Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej

4.00

Autor: Stawinoga Renata

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727256
Kategoria: Pozostałe
Celem książki jest ukazanie czytelnikowi wieloaspektowego ujęcia problematyki twórczości językowej dziecka wraz z egzemplifikacją o charakterze metodycznym. Nietrudno znaleźć uzasadnienie potrzeby takiej publikacji, szczególnie jeśli chodzi o dostarczenie nauczycielom, psychologom, studentom podstaw do zrozumienia złożoności zagadnień ludzkiej...
Cena
29.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

4.00

Autor: Kępa Figura Danuta

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727249
Kategoria: Pozostałe
Studium wpisuje się w nurt badań realizowanych w lubelskim ośrodku językoznawczym UMCS, czyli badań nad językowym obrazem świata. Stanowi interesującą konfrontację naukowego postrzegania wybranego wycinka rzeczywistości oraz ujmowania tego samego fragmentu rzeczywistości w języku, zarówno potocznym, jak też w jego wariantach kreatywnych. Tym...
Cena
11.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim

Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim

4.00

Autor: Węcławski Jerzy, Kicia Mariusz

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727218
Kategoria: Pozostałe
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Ich znajomości i kryteria wyboru są istotnymi elementami zarządzania finansami. Samorządy najczęściej sięgają po kredyt bankowy. Specyfika sytuacji finansowej samorządów wymaga od banków nie tylko modyfikacji tradycyjnych metod oceny ich zdolności...
Cena
12.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

4.00

Autor: Jaworski Lucjan

Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322727195
Kategoria: Pozostałe
Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i kształtowania wrażeń estetycznych. Jest to podręcznik dla tych, którzy dyrygowania nie traktują jako jednego z przedmiotów w planie studiów. Może on stanowić...
Cena
8.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!