Techniki informacyjne w badaniach systemowych - Kulczycki Piotr Hryniew/84127/

Techniki informacyjne w badaniach systemowych

4.00 Oceń książkę!

Autor: Kulczycki Piotr Hryniew/84127/

Wydawnictwo: WNT
ISBN: 9788320432718
EAN: 9788320432718
Format: 244 x 170 x 24
Oprawa: Twarda
Stron: 456
Data wydania: 2013
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
68.97
książka
66.94zł
książka
69.99zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Książka ta jest poświęcona problemom badawczym i praktycznym z zakresu informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych oraz sterowania w złożonych systemach technicznych, ekonomiczno-społecznych i biologicznych. Współczesny postęp techniki komputerowej spowodował w tej dziedzinie nie tylko rozwój metod usprawniających klasyczne procedury, lecz także rozwój nowatorskich specjalistycznych metod, w których techniki numeryczne odgrywają decydującą rolę, oraz metod, które mogły być dopiero stosowane dzięki powszechnej komputeryzacji, automatyzacji procesów pomiarowych i globalizacji systemów informatycznych łączonych w sieci.
Zakres tematów rozpatrywanych w ramach badań systemowych jest bardzo szeroki. Opisanie ich wszystkich jest po prostu niemożliwe. Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zebranie prac przedstawiających te dziedziny badawcze, w których znaczący udział mają polscy naukowcy o uznanej międzynarodowej renomie. Wiele z tych dziedzin jest jak dotychczas nieobecnych w literaturze polskojęzycznej. Książka ta może więc pełnić funkcję nowoczesnego podręcznika akademickiego wspomagającego proces dydaktyczny na wyższych latach studiów magisterskich i na studiach doktoranckich kierunków technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich. Może być także źródłem inspiracji do działań poznawczych i badawczych.

Książka "Techniki informacyjne w badaniach systemowych"
Kulczycki Piotr Hryniew/84127/