PORADNIKI I ALBUMY
Sortuj według:
Metody podejmowania decyzji finansowych

Metody podejmowania decyzji finansowych

Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko- jak i dłuterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których zastosowane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności podejmowanych...
Cena
49.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Elementarne zagadnienia ekonomii

Elementarne zagadnienia ekonomii

4.00

Autor: Roman Milewski

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301149918
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Biznes, prawo, finanse
W porównaniu z wydaniem pierwszym zmieniona została struktura książki i wprowadzono szereg zmian. Najważniejsze z nich to: - znaczne rozszerzenie i pogłębienie fragmentów dotyczących problematyki mikroekonomicznej, m.in. dzięki zastosowaniu na większą skalę ujęć graficznych i zamieszczeniu całkowicie nowego rozdziału traktującego o podziale...
Cena
35.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

4.00

Autor: Maria Sierpińska

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301149871
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Biznes, prawo, finanse
Kolejne wydanie jednego z najpopularniejszych podręczników do przedmiotów związanych z analizą finansową przedsiębiorstw, uwzględniające najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości. Jest to podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów...
Cena
36.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Pozaeuropejskie unie monetarne

Pozaeuropejskie unie monetarne

4.00

Autor: Paweł Młodkowski

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301149833
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Biznes, prawo, finanse
Międzynarodowa współpraca w zakresie pieniądza jest postrzegana często, jako ostatni etap integracji gospodarczej. PrzyŞkład pozaeuropejskich unii monetarnych pokazuje jednak, że możliwe jest osiąganie korzyści z prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej i posługiwania się tym samym środkiem płatniczym, bez konieczności istnienia wspólnego rynku,...
Cena
7.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Grzeczność w komunikacji językowej

Grzeczność w komunikacji językowej

4.00

Autor: Małgorzata Marcjanik

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301149819
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Biznes, prawo, finanse
Książka: - ujmuje grzeczność w aspekcie opisowym oraz normatywnym - charakteryzuje zmiany, jakie zaszły w polskiej etykiecie językowej po 1989 roku - odwołuje się do przykładów autentycznych wypowiedzi - uczy, jak nie popełnić faux pas...
Cena
18.49zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

4.00

Autor: Piotr Szczepankowski

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301149611
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Biznes, prawo, finanse
Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram jej praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami. Aktualne...
Cena
49.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!