PUBLICYSTYKA, ESEJ, SZKICE
Sortuj według:
DEZYDERATA DZIEJE UTWORU KTÓRY STAŁ SIĘ LEGENDĄ  CD   sprzedawać z książką
Cena
1.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych

Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych

W literaturze stosunkowo mało miejsca poświęca się problematyce radzenia sobie w sytuacjach trudnych, szczególnie w odniesieniu do rodzin z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. W diagnostyce funkcjonowania takich rodzin należy skupić się nie tylko na trudnościach, ale też wskazać na możliwości radzenia sobie z tymi trudnościami. Dokonane w...
Cena
9.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Kultura-media-etyka. Monografie . Tom X

Kultura-media-etyka. Monografie . Tom X

Monografia `Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej` wychodzi naprzeciw złożonym problemom współczesnej cywilizacji, coraz częściej określanej mianem `społeczeństwa informacyjnego`, `społeczeństwa opartego na wiedzy` czy też `społeczeństwa ponowoczesnego`. Problemy te są konsekwencją...
Cena
41.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Jak uczyć się Polski

Jak uczyć się Polski

Książka pomaga w poznawaniu i utrwalaniu wartości patriotycznych, umiłowaniu Ojczyzny oraz poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski. Przypomina niektórych, często niedocenianych polskich twórców oraz dzieła godne uwagi....
Cena
27.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Parerga z logiki praktycznej

Parerga z logiki praktycznej

`Szesnasty tom DIAlOGIKONU cechuje wielka różnorodność tematyki oraz, co jest pewnym novum w porównaniu z tomami wcześniejszymi, ilustratywna obrazowość. Pojawiają się w nim smoki i węże usiłujące zjeść własny ogon. Ma to ilustrować i upoglądawiać pewne struktury i prawidłowości logiko-lingwistyczne. Badacze myśli buddyjskiej mają natomiast szansę...
Cena
35.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Studia orientalne 2012/2

Studia orientalne 2012/2

`Oddajemy w Państwa ręce drugi numer `Studiów Orientalnych`, tom będący owocem prac międzynarodowego zespołu autorów. Redakcja pragnie przestawić szanownym Czytelnikom zbiór artykułów, recenzji i sprawozdań, zarówno polskich, jak i obcojęzycznych. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, jego łamy są otwarte dla wszystkich uczonych, a więc...
Cena
36.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 14 - Do góry