Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe - Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl

Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe

4.00 Oceń książkę!

Autor: Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377800522
EAN: 9788377800522
Format: 20,5 x 14,5 x 0,0
Oprawa: oprawa broszurowa
Stron: 150
Data wydania: 2011
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
30.50
książka
33.99zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
`To źródłowo-analityczne opracowanie dotyczy jednej z bardziej interesujących, ze względu na `zakodowane` treści oraz możliwości interpretacyjne, grupy wyrobów wczesnośredniowiecznych. [...] W pracy zostało zaprezentowane kompletne zestawienie materiału źródłowego, stanowiące podstawę dociekań poświęconych funkcji oraz możliwości społeczno-kulturowej identyfikacji wspomnianej kategorii wyrobów. Korpus źródeł materialnych przedstawiony jest w formie katalogu, co ważne, zawierającego analizę formalną obiektów, oraz towarzyszącej mu dokumentacji rysunkowej. Erudycyjna kwerenda źródłowa stanowi dobrą podstawę do podjęcia rozważań w zakresie złożonej problematyki dotyczącej genezy omawianych przedmiotów z uwzględnieniem ich występowania terytorialnego. Tego rodzaju ujęcie daje możliwość weryfikacji obecnych w literaturze przedmiotu poglądów.`
prof. Andrzej Radzimiński

Książka "Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe"
Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl