Upadłość konsumencka Komentarz -

Upadłość konsumencka Komentarz

4.00 Oceń książkę!

Autor: ...

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325595319
EAN: 9788325595319
Format: 195 x 120 x 21
Oprawa: Miękka
Stron: ...
Data wydania: 2017
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
205.47
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Upadłość konsumencka. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 623). Prezentowana pozycja zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych dotyczących upadłości konsumenckiej od ostatniego wydania publikacji, a które dotyczą gównie m.in.:

  wprowadzenia przez ustawodawcę gotowego wzoru urzędowego formularza z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, który pozwala uniknąć błędów popełnianych dotąd przez wnioskodawców. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach;
  dopuszczenia możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela osoby fizycznej, pod warunkiem że był on przedsiębiorcą, a od dnia wykreślenia z rejestru nie minął jeszcze rok - dotyczy to również byłych wspólników spółek i właścicieli niezarejestrowanej działalności gospodarczej;
  umożliwienia wnioskowania przez byłych przedsiębiorców i wspólników spółek osobowych o bankructwo konsumenckie następnego dnia po zakończeniu działalności gospodarczych.

Drugie wydanie Komentarza zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny.

Publikacja skierowana do dłużników starających się o upadłość konsumencką, wierzycieli uczestniczących w upadłości konsumenckiej np. banków, sędziów, syndyków, komorników. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie, a także jest cenną bazą wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru upadłości konsumenckiej.

Książka "Upadłość konsumencka Komentarz"