Szkice z językoznawstwa ogólnego - Ferdinand de Saussure

Szkice z językoznawstwa ogólnego

4.00 Oceń książkę!

Autor: Ferdinand de Saussure

Wydawnictwo: Akademickie DIALOG
ISBN: 8388938894
EAN:
Format: 175 x 240
Oprawa: twarda
Stron: 321
Data wydania: 2004-11-09
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
42.99
książka
46.97zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Oddajemy do rąk Czytelnika oryginalne pisma Ferdinanda de Saussure'a - ojca nowoczesnej lingwistyki, który polskiemu odbiorcy był znany dotychczas jedynie z Kursu językoznawstwa ogólnego, zredagowanego po śmierci wielkiego genewczyka na podstawie notatek jego słuchaczy.
Uważane za ostatecznie zaginione rękopisy prezentowanych w niniejszym tomie tekstów zostały odnalezione w 1996 roku w oranżerii posiadłości de Saussure'a w Genewie i opracowane przez językoznawców francuskich. Z nieznanych dotychczas pism F. de Saussure'a wyłania się nie tylko taka wizja ludzkiej mowy, która kolejny raz zmusza do przestawienia językoznawstwa na nowe tory, lecz także pełnokrwista postać ich autora. Ferdinand de Saussure jawi się nam jako gorący polemista-metodolog, który - głęboko przejęty tym, co dostrzegł w języku - w poczuciu osamotnienia bezkompromisowo zmaga się z absurdami, sprzecznościami i przesądami tak mocno zakorzenionymi we współczesnej mu lingwistyce. Daje się poznać bardziej jako filozof języka niż jako językoznawca w wąskim sensie tego słowa.
U zarania XXI wieku dziedzictwo jego myśli okazuje się zadziwiająco aktualne w świetle współczesnego językoznawstwa, nauk humanistycznych i filozofii języka.

Książka "Szkice z językoznawstwa ogólnego"
Ferdinand de Saussure