System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych - Kalinowski Jacek, Gos Waldemar, Nita Bartłomiej

System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych

4.00 Oceń książkę!

Autor: Kalinowski Jacek, Gos Waldemar, Nita Bartłomiej

Wydawnictwo: Nieoczywiste
ISBN: 9788363391645
EAN: 9788363391645
Format: 163 x 237 x 9
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Stron: ...
Data wydania: 2018
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
40.97
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Rozwój cywilizacyjny Polski jest w dużym stopniu determinowany jakością prowadzonych badań naukowych i poziomem kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie instytucjami, które są powołane do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Podstawowym elementem niezbędnym do realizacji tych działań jest odpowiednio dostosowany system rachunkowości, zbudowany w sposób zintegrowany i kompleksowy z dwóch podsystemów: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

Celem monografii jest przedstawienie roli systemu rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych. Prezentowane treści ukierunkowane zostały przede wszystkim na objaśnienie głównych zagadnień i wnioski końcowe dotyczące uczelni publicznych w Polsce. Dodatkowo, w celu zaprezentowania kontekstu międzynarodowego, który jest dziś nieodłącznym elementem działalności każdej uczelni, dokonano analizy procesu zmian w obszarze systemu rachunkowości uczelni w wybranych krajach europejskich.


"Praca ta wpisuje się w mało rozpoznany w literaturze polskiej nurt badań z zakresu wykorzystania systemu rachunkowości w procesie zarządzania uczelniami. Opracowanie jest dojrzałe, ma duże walory poznawcze i praktyczne. Szeroki zakres zawartej tu wiedzy stanowi o przydatności publikacji zarówno dla potrzeb zarządzania uczelniami publicznymi, jak i niepublicznymi. Przejrzysty układ treści opracowania oraz przemyślany logiczny wywód to niewątpliwe atuty monografii. Recenzowana pozycja zwraca również uwagę swoją wieloaspektowością i kompleksowym potraktowaniem omawianej problematyki. Może więc być wykorzystana przez władze uczelni, służby finansowo-księgowe oraz organy nadzorcze".

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Uniwersytet Gdański

Książka "System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych"
Kalinowski Jacek, Gos Waldemar, Nita Bartłomiej