System finansowy w Polsce. Tom 2 - Zbigniew Polański; Bogusław Pietrzak; Barbara Woźniak

System finansowy w Polsce. Tom 2

4.00 Oceń książkę!

Autor: Zbigniew Polański; Bogusław Pietrzak; Barbara Woźniak

Wydawnictwo: PWN
ISBN: 9788301152482
EAN:
Format: 170 x 240
Oprawa: miękka
Stron: 512
Data wydania: 2008-02-01
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
46.99
książka
71.97zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Nowe, zmienione wydanie podręcznika, który zyskał uznanie na polskim rynku literatury edukacyjnej.
Od czasu pierszego wydania Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, doszło do zmian na polskiej scenie politycznej. Konieczne stało się zatem rozszerzenie analizy rozwoju polskiego systemu finansowego oraz omówienie przemian, jakie zaszły od 2002 roku.
Polski system finansowy rozwija się bardzo dynamicznie, zbliżając się do systemów krajów wysoko rozwiniętych. Wszystkie kwestie z tym związane zostały omówione w nowym wydaniu. Podręcznik uzupełniono o nowe elementy merytoryczne i zaktualizowano pod względem faktograficznym oraz interpretacyjnym. Znalazł się w nim również nowy rozdział "Fundusze wspólnego funkcjonowania", z także indeks rzeczowy.
Pierwszy w polskim piśmiennictwie ekonomicznym po 1989 roku podręcznik akademicki ujmujący kompleksowo całokształt zagadnień z obszaru systemu finansowego gospodarki narodowej.
Podręcznik ukazał się w dwóch tomach.
Tom 2 omawia publiczny system finansowy (państwową gospodarkę budżetową, system finansowy jednostek samorządu terytorialnego, fundusze celowe, pomoc publiczną, politykę fiskalną, zarządzanie długiem publicznym) oraz finanse podmiotów sfery realnej (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw).
W warstwie prezentacyjnej książka łączy harmonijnie problematykę teoretyczną z opisem i analizą empiryczną. Rozważania odnoszą się do przemian zachodzących w polskim systemie finansowym w kontekście doświadczeń światowych, procesów globalizacji i przystąpienia do Unii Europejskiej.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla:
  • studentów wyższych uczelni ekonomicznych,
  • studentów innych uczelni wyższych,
  • słuchaczy szkół zarządzania,
  • pracowników instytucji finansowych,
  • polityków,
  • praktyków gospodarczych.

Redaktorami naukowymi i współautorami książki są wybitni specjaliści - pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Finansów, łączący pracę akademicką z aktywną działalnością w instytucjach polskiego systemu finansowego.

Książka "System finansowy w Polsce. Tom 2"
Zbigniew Polański; Bogusław Pietrzak; Barbara Woźniak