Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem - Walińska Ewa, Bek-Gaik Bogusława, Gad Jacek, Rymkiewicz Bartosz

Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem

4.00 Oceń książkę!

Autor: Walińska Ewa, Bek-Gaik Bogusława, Gad Jacek, Rymkiewicz Bartosz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788379696208
EAN: 9788379696208
Format: 241 x 168 x 11
Oprawa: Miękka
Stron: 220
Data wydania: 2015
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
48.97
książka
49.35zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
W książce omówiono w układzie chronologicznym aktualne trendy rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem skutków procesu integrowania raportowania finansowego i niefinansowego. Krytycznie odniesiono się do modelu współczesnego sprawozdania finansowego, przedstawiono zakres informacyjny raportu finansowego i sprawozdania zarządu, a także istotę raportowania społecznego mającego na celu rozliczenie przedsiębiorstwa ze społecznej odpowiedzialności i wykonywania funkcji powierniczej.
Autorzy publikacji - pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziałów Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz jednocześnie uznani eksperci rachunkowości - skoncentrowali się na poszukiwaniu nowoczesnej biznesowej formuły sprawozdawczości. Powinna ona uwzględniać z jednej strony zasadniczy cel działalności gospodarczej - stały wzrost wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, z drugiej stworzyć podstawy efektywnego komunikowania się z różnymi segmentami jego otoczenia. Połączenie tych dwóch aspektów sprawozdawczości przedsiębiorstw świadczy o nowatorskim podejściu autorów do podjętej problematyki.
Dodatkowymi walorami publikacji są: staranne usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy o sprawozdawczości przedsiębiorstw, wszechstronne spojrzenie na poszczególne jej elementy oraz wskazanie kierunków jej rozwoju. Książka może stanowić cenną inspirację do dalszych badań nad kształtowaniem zintegrowanego raportu będącego odzwierciedleniem holistycznego podejścia do przekazywania informacji o działalności przedsiębiorstwa.

Książka "Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem"
Walińska Ewa, Bek-Gaik Bogusława, Gad Jacek, Rymkiewicz Bartosz