Przywrócić Pamięć. Jak pracować w starszem harcerstwie? - Praca zbiorowa

Przywrócić Pamięć. Jak pracować w starszem harcerstwie?

4.00 Oceń książkę!

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN: 9788378506584
EAN:
Format: 120 x 165
Oprawa: twarda
Stron: 60
Data wydania: 2014-09-22
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
18.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Broszura niniejsza ma na celu ułatwienie prowadzenia pracy w zrzeszeniach Starszego Harcerstwa oraz danie wskazówek tym, którzy pracę taką podjąć pragną.

Ze względu na chęć jaknajszybszego wydania broszury, nie wyczerpuje ona wszystkich kwestji, z pracą starszo-harcerską związanych, porusza jednak zasadnicze jej elementy, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach poszczególnych śro- dowisk starszoharcerskich. W miarę rozwiązania pozostałych zagadnień metodycznych, będziemy je publikować, bądź w "Harcmistrzu", bądź oddzielnie.

Mamy nadzieję, że praca ta przyczyni się do rozrostu Starszego Harcerstwa, a sam fakt jej wydania winien być dowodem, że Starsze Harcerstwo przeszło już okres szukania dróg, i wchodzi w fazę normalnego rozwoju. Czuwaj!

Komisja Programowa Starszego Harcerstwa Głównych Kwater Z. H. P. Warszawa, w marcu 1927 roku

Po wszelkie dalsze wskazówki w zakres metodyki wchodzące, jak również ze wszelkiemi uwagami, zwracać się należy do Komisji Programowej Starszego Harcerstwa, Warszawa, Al. Ujazdowska 37 m. 12.

Książka "Przywrócić Pamięć. Jak pracować w starszem harcerstwie?"
Praca zbiorowa