Podstawy programowania w języku C++ - Zieliński Józef

Podstawy programowania w języku C++

4.00 Oceń książkę!

Autor: Zieliński Józef

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 9788378500629
EAN: 9788378500629
Format: 235 x 160 x 10
Oprawa: Miękka
Stron: 192
Data wydania: 2019
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
29.97
książka
25.50zł
książka
30.00zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
W książce przedstawiono ważniejsze konstrukcje języka C++ stosowane w programowaniu imperatywnym. Konstrukcje języka są ilustrowane przykładami algorytmów o stopniowanej trudności, od algorytmów arytmetycznych do zadań z zagranicznych olimpiad. W przykładowych algorytmach stosowane jest szerokie spektrum operatorów języka C++, w tym rzadziej spotykany operator przecinkowy. Używanie różnych operatorów pozwala na bardzo zwięzłe tworzenie programów w języku C++. Pokazano również powstawanie błędów obliczeń, wynikających z obliczeń zmiennopozycyjnych.
Translacja programu napisanego w języku wysokiego poziomu (do którego należy też język C++) polega na utworzeniu kodu wynikowego na podstawie kodu źródłowego. Translacja składa się z etapu kompilacji kodu źródłowego oraz etapu konsolidacji, czyli łączenia.
Kompilacja polega na tłumaczeniu kodu źródłowego programu na we- wnętrzny język - język maszynowy i utworzeniu tzw. kodu obiektowego:
• 1) analizy syntaktycznej (składniowej) polegającej na grupowaniu symboli leksykalnych w wyrażenia gramatyczne,
• 2) analizy semantycznej polegającej na kontroli poprawności programu źró- dłowego i zbieraniu informacji do fazy tworzenia kodu wynikowego.
Konsolidacja polega na łączeniu kodu obiektowego z dodatkowym kodem startowym, kodem z bibliotek i utworzeniu pliku końcowego z kodem wykony- walnym...(więcej znajdziecie w książce).

Książka "Podstawy programowania w języku C++"
Zieliński Józef