MODERNIZM ARTYSTYCZNY I POWTÓRZENIE PRÓBA REINTERPRETACJI - TOMASZ ZAŁUSKI

MODERNIZM ARTYSTYCZNY I POWTÓRZENIE PRÓBA REINTERPRETACJI

4.00 Oceń książkę!

Autor: TOMASZ ZAŁUSKI

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324207176
EAN: 9788324207176
Format: 205 x 130 x 0
Oprawa: broszurowa
Stron: 466
Data wydania: 2008
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
28.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Często przyjmuje się, że modernizm artystyczny ukonstytuował się w opozycji do powtórzenia, że zyskał tożsamość dzięki wykluczeniu go ze wszystkich swych sfer, rządzonych nakazem inwencji oraz kreacji tego, co nowe. Punktem wyjścia książki Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji jest pytanie o to, czy wykluczenie powtórzenia w sztuce nowoczesnej było i -co ważniejsze - w ogóle mogło być efektywne. W oparciu o inspiracje płynące z filozofii Deleuze'a i Derridy, jak również ze współczesnego dyskursu estetycznego autor rozwija projekt "heurystyki powtórzenia", ukazując powtórzenie - zawsze paradoksalnie powiązane ze zda-rzeniem różnicy bądź inności - jako konstytutywny wy-miar kluczowych praktyk i zagadnień modernizmu. Odkrycie wielości różnorodnych, jednostkowych postaci powtórzenia pociąga za sobą reinterpretację takich choćby zagadnień, jak rewolucja modernistyczna, unizm czy sztuka in situ. W efekcie pozwala spojrzeć w odmienny sposób na modernizm jako wewnętrznie złożone dziedzictwo, którego przyszłość pozostaje dziś do rozstrzygnięcia bądź teź wynalezienia.

Książka "MODERNIZM ARTYSTYCZNY I POWTÓRZENIE PRÓBA REINTERPRETACJI"
TOMASZ ZAŁUSKI