Marketing w działalności banku - Jacek Grzywacz

Marketing w działalności banku

4.00 Oceń książkę!

Autor: Jacek Grzywacz

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 8372515867
EAN:
Format: 165 x 235
Oprawa: miękka
Stron: 208
Data wydania: 2005-12-23
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
43.49
książka
47.97zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Na wstępie określono istotę marketingu w działalności banku i omówiono jego podstawowe cechy. Zwrócono również uwagę na specyfikę tej działalności z punktu widzenia poszczególnych cech usługi finansowej klienta oraz samego banku. Na tym tle sformułowano główne zasady tworzenia strategii marketingowej. W kolejnym rozdziale wskazano na zasady wykorzystywania w praktyce bankowej instrumentów służących do realizowania przyjętych celów marketingowych. Instrumenty te omówiono z uwzględnieniem przede wszystkim ich skuteczności, wpływającej na charakter oraz intensywność ich wykorzystania w przyjętych koncepcjach. Następną część opracowania stanowią rozważania odnoszące się do roli segmentacji rynku w procesie opracowywania strategii marketingowej. Skoncentrowano się tu na klientach indywidualnych i przedsiębiorstwach, wskazano na specyfikę poszczególnych grup klientów wydzielonych przy wykorzystaniu zróżnicowanych kryteriów Szczegółowo omówiono metody badań marketingowych, zwłaszcza te, które mają największe znaczenie praktyczne. Wskazano tu m.in. na istotną rolę badań pierwotnych oraz na ich specyfikę nakazującą szczególną troskę o jakość wykorzystywanych narzędzi, a szczególnie ankiet. Wiele miejsca poświęconoproblematyce reklamy w działalności promocyjnej banku. Omówiono wizerunek banku oraz elementy, które go kształtują. Podkreślono istotne znaczenie systemu identyfikacji wizualnej w procesie kreowania tożsamości banku i wyróżniania go na tle konkurencji. W ostatnim rozdziale poruszono kwestię lojalności w kształtowaniu korzystnych relacji pomiędzy bankiem a klientem. Istotę lojalności powiązano z zasadami tzw. marketingu partnerskiego, umożliwiającego budowanie trwałych więzi. Wskazano również na rolę nowoczesnej technologii informatycznej, oraz częściej wykorzystywaną do budowania związków bank-klient i umiejętnego sterowania tymi relacjami. Książka może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko przez studentów kierunków ekonomicznych, lecz także przez praktyków zatrudnionych w bankach i innych instytucjach finansowych.

Książka "Marketing w działalności banku"
Jacek Grzywacz