Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych - Bryła Paweł

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych

4.00 Oceń książkę!

Autor: Bryła Paweł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788379694358
EAN: 9788379694358
Format: 240 x 170 x 25
Oprawa: Miękka
Stron: 442
Data wydania: 2017
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
37.97
książka
40.95zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień terminologicznych, jak również zawiera omówienie stanu wiedzy na podstawie literatury przedmiotu. W swym charakterze przyjmuje profil teoretyczny i stanowi kontekst uzasadnienia problemu. W rozdziale drugim skupiono się na przedstawieniu własnych badań empirycznych wśród sprzedawców produktów regionalnych i ekologicznych. Uczyniono to w dwu próbach, obejmujących kierowników sklepów spożywczych w Polsce i przedstawicieli specjalistycznych punktów sprzedaży detalicznej we Francji. Ponadto ukazano studia przypadku czterech firm specjalizujących się w dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych we Francji na podstawie wywiadów pogłębionych i analizy zawartości ich stron internetowych. Ostatni rozdział pracy poświęcony jest prezentacji własnych wyników badań w dwu próbach konsumentów: reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski i złożonej z młodych i wykształconych konsumentów. Na podstawie analizy danych uzyskanych w pierwszej z nich przeprowadzono weryfikację hipotez badawczych dotyczących zależności między kluczowymi zmiennymi. W aneksie omówiono europejskie oznaczenia jakości produktów regionalnych i ekologicznych, jak również wybrane oznaczenia nadawane przez instytucje krajowe, szczególnie w Polsce i we Francji.

Książka "Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych"
Bryła Paweł