Język rosyjski. Stupieni. Klasa 4. Podręcznik (+CD AUDIO) - szkoła podstawowa - Beata Gawęcka-Ajchel; Anna Żelezik

Język rosyjski. Stupieni. Klasa 4. Podręcznik (+CD AUDIO) - szkoła podstawowa

4.00 Oceń podręcznik!

Autor: Beata Gawęcka-Ajchel; Anna Żelezik

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 9788302154072
EAN:
Format: 205 x 285
Oprawa: miękka
Stron: 134
Data wydania: 2015-08-13
Gdzie kupić tani podręcznik?
podręcznik
26.99
podręcznik
31.47zł
Podręcznik w Twoim domu w ciągu 48h

Podręczniknbsp;Stupieni jest przeznaczony do realizacji w wymiarze dwoacute;ch godzin w tygodniu (60 godzin w roku) i zgodnie z podstawą programową prowadzi do poziomu A2. Podręcznik obejmuje trzynaście rozdziałoacute;w. Wszystkie rozdziały zawierają zagadnienia artykulacyjno-graficzne, leksykalne i uwzględniają problemy gramatyczne pojawiające się w tekstach. Każdy rozdział części podstawowej otwiera ilustrowany słownik tematyczny oraz ilustracja wieloelementowa, mająca wspomagać zapamiętywanie nowej leksyki i jej aktywizację. Formy gramatyczne i konstrukcje leksykalne są wprowadzane w mikrokontekście, a następnie objaśniane. Uczeń styka się z nimi w ćwiczeniach, dialogach, i tekstach, a następnie utrwala w module powtoacute;rzeniowym.

Podręcznik jest bogato ilustrowany, aby w pełni wykorzystać charakterystyczne dla dzieci myślenie konkretne. Rysunki i fotografie są ponadto pomocne podczas objaśniania nowego słownictwa z pominięciem polskich odpowiednikoacute;w. Doboacute;r tekstoacute;w, słownictwa oraz materiału gramatycznego ma umożliwić uczniom zdobycie kompetencji komunikacyjnej, a jednocześnie kształtować wszystkie sprawności językowe. Zawarte w podręczniku elementy krajoznawcze, realio- i kulturoznawcze służą temu, by zainteresować ucznia geografią, kulturą i historią Rosji, a ponadto motywować go do aktywnego uczenia się. Aby urozmaicić naukę języka i wprowadzić do lekcji element zabawy, do każdego rozdziału zostały wprowadzone wierszyki, piosenki, żarty, krzyżoacute;wki oraz gry językowe. Istotną cechą podręcznika jest wyroacute;żnienie komentarzy gramatycznych.

Podręcznik jest wpisany do wykazu podręcznikoacute;w MEN dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogoacute;lnego, dostosowanych do wieloletniego użytku.

Numer dopuszczenia MEN: 381/1/2011/2015

Podręcznik "Język rosyjski. Stupieni. Klasa 4. Podręcznik (+CD AUDIO) - szkoła podstawowa"
Beata Gawęcka-Ajchel; Anna Żelezik