JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY BR - OPRACOWANIE ZBIOROWE

JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY BR

4.00 Oceń książkę!

Autor: OPRACOWANIE ZBIOROWE

Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 8388840320
EAN: 9788388840326
Format: 235 x 165 x 0
Oprawa: broszurowa
Stron: 200
Data wydania: 2004
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
32.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Kształtowanie jakości zasobów pracy jest dzisiaj istotą zarządzania jako systemu kompleksowego doskonalenia organizacji. Aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać znaczącą pozycję rynkową, zarządzanie personelem musi odpowiadać coraz wyższym wymaganiom co do jakości kompetencji pracowników i środowiska pracy. Firma jest odpowiedzialna za ludzi, za ich ciągły rozwój i pogłębianie wiedzy oraz selekcję i promowanie najlepszych. Jakość zasobów pracy to nie kategoria abstrakcyjna, lecz związana ze strategią zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Autorzy, pracownicy Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy SGH, podejmują w książce zagadnienia kluczowe dla współczesnego zarządzania jakością zasobów pracy, a więc: problem jakości odniesionej do ludzi, metody zarządzania przez jakość, pożądana kultura organizacji, kapitał intelektualny, wynagradzanie i motywowanie do polepszania jakości, a w efekcie wzrostu konkurencyjności. Zaprezentowane sposoby doskonalenia jakości zostały poparte licznymi przykładami z praktyki liderów zarządzania oranizacjami.

Książka "JAKOŚĆ ZASOBÓW PRACY BR"
OPRACOWANIE ZBIOROWE