Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen - Paweł Baranowski; Maciej Malaczewski; Grzegorz Szafrański; Ewa Gałecka-Burdziak; Mariusz Górajski

Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

4.00 Oceń książkę!

Autor: Paweł Baranowski; Maciej Malaczewski; Grzegorz Szafrański; Ewa Gałecka-Burdziak; Mariusz Górajski

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788301172596
EAN:
Format: 165 x 240
Oprawa: miękka
Stron: 182
Data wydania: 2013-06-01
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
37.80
książka
40.47zł
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej, powstałe na bazie nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, stanowią obecnie dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej zarówno w warstwie teoretycznej (modele ekonomii matematycznej), jak i empirycznej (modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych). Głównym celem autorów jest analiza zagadnienia sztywności cen, będącej jednym z kluczowych elementów nowokeynesistowskich.

W książce rozważa się zagadnienia, takie jak:
  • ewolucja modeli sztywności cen we współczesnych badaniach mikro- i makroekonomicznych,
  • konstrukcja tradycyjnych modeli z egzogeniczną częstotliwością zmiany cen oraz modeli z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen,
  • reakcja gospodarki Polski na szoki widziana przez pryzmat konkurencyjnych modeli sztywności cen,
  • alternatywy i propozycje potencjalnych rozszerzeń prezentowanych modeli.
Praca powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu

"Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Książka prezentuje pierwsze w Polsce wieloaspektowe analizy dynamicznych modeli stochastycznej równowagi ogólnej z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Autorami są pracownicy Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacja jest adresowana głównie do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych oraz osób zajmujących się zawodowo analizami makroekonomicznymi.

Książka "Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen"
Paweł Baranowski; Maciej Malaczewski; Grzegorz Szafrański; Ewa Gałecka-Burdziak; Mariusz Górajski