Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy - Świątkowski Andrzej Marian

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy

4.00 Oceń książkę!

Autor: Świątkowski Andrzej Marian

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325556457
EAN: 9788325556457
Format: 205 x 145 x 0
Oprawa: miękka
Stron: 344
Data wydania: 2013
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
108.50
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA, regulujących stosunki między partnerami społecznymi (pracownikami i pracodawcami) oraz organizacjami reprezentującymi ich interesy. Książka ma bardzo poważne znaczenie praktyczne. Między "kapitałem" a "pracą" istniały, istnieją i będą istnieć w przyszłości różnice interesów. Jednak mimo tych różnic, obie strony zbiorowych stosunków pracy (zbiorowości pracownicze oraz pracodawcy) oraz organizacje reprezentujące ich partykularne interesy mają wspólny cel. Jest nim pokój społeczny w zbiorowych stosunkach pracy - dobro powszechne.

Układy zbiorowe pracy, porozumienia normatywne oraz inne porozumienia - pakty społeczne gwarantujące sprawiedliwy podział dóbr materialnych wspólnie wypracowanych przez partnerów społecznych są jedną z podstawowych gwarancji prawnych zachowania pokoju społecznego w stosunkach pracy.

Materialną gwarancją pokoju społecznego są:

prawnie zagwarantowana równowaga sił organizacji partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy, oraz
przejrzysta regulacja prawna zasad, trybu i procedur prowadzenia rokowań, a także
wykorzystywania - pod nadzorem organów wymiaru sprawiedliwości - przez organizacje partnerów społecznych legalnych instrumentów prawnych, zwłaszcza środków wzajemnego nacisku.

Książka jest adresowana do prawników i studentów prawa interesujących się europejskim i polskim prawem pracy oraz do specjalistów (teoretyków i praktyków) z dziedzin zarządzania HRM i stosunków przemysłowych, jak również socjologów pracy a także przedstawicieli nauk politycznych, zwłaszcza polityki społecznej.

Książka "Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy"
Świątkowski Andrzej Marian