ETYKA A HISTORIA WYKŁADY TW - Józef Tischner

ETYKA A HISTORIA WYKŁADY TW

4.00 Oceń książkę!

Autor: Józef Tischner

Wydawnictwo: Instytut Myśli Józefa Tischnera
ISBN: 9788392295730
EAN: 9788392295730
Format: 215 x 155 x 0
Oprawa: twarda
Stron: 566
Data wydania: 2009
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
43.50
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Książka zawiera dwa ważne, nie publikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, drugi to praca habilitacyjna Fenomenologia świadomości egotycznej. Obydwie prace, pochodzące z lat 1962 i 1971, pokazują, jak kształtowały się fundamenty Tischnerowskiego myślenia - mocno zakorzenione w fenomenologii i opisach ludzkich doświadczeń. Obydwie też pokazują dojrzałość i samodzielność myślenia, a także zapowiadają najważniejsze tematy filozofii Tischnera z późniejszych lat. Obok precyzyjnych analiz struktur podmiotu znaleźć w nich można zainteresowanie światem wartości i jego rolą w kształtowaniu się Ja człowieka. Horyzont aksjologiczny - kluczowe pojęcie dla całej filozofii Tischnera - bierze swój początek właśnie w zawartych w rozprawie habilitacyjnej analizach. Wydaje się, że bez znajomości tych tekstów pełne zrozumienie myśli Autora Sporu o istnienie człowieka nie jest możliwe, a ich publikacja może rzucić nowe światło na całą filozofię dramatu. Studia z filozofii świadomości są zarazem pierwszym tomem Dzieł Zebranych Józefa Tsichnera, przygotowywanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera. Książka, wydana z dużą dbałością edytorską, zawiera przedmowę prof. Adama Węgrzeckiego, opowiadającą o historii obydwu tekstów, a także indeksy nazwisk i pojęć.

Książka "ETYKA A HISTORIA WYKŁADY TW"
Józef Tischner