Elementy prawa dla ekonomistów -

Elementy prawa dla ekonomistów

4.00 Oceń książkę!

Autor: ...

Wydawnictwo: CONTACT
ISBN: 9788360251218
EAN: 9788360251218
Format: 0
Oprawa: miękka
Stron: 302
Data wydania: 2011-05-27
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
43.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Na treść podręcznika składają się wiadomości z następujących dziedzin wiedzy prawniczej: 1) teorii prawa, 2) prawa konstytucyjnego, 3) prawa administracyjnego, 4) prawa karnego, 5) prawa cywilnego, 6) prawa pracy, 7) prawa procesowego. Teoria prawa analizuje i wyjaśnia pojęcia i zjawiska odnoszące się do całego systemu prawa (rozdział I). Prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, cywilne, pracy oraz procesowe cywilne (rozdziały II - VI) przynoszą pewną ilość wiadomości o prawie pozytywnym, aktualnie obowiązującym - a więc z zakresu dogmatyki prawa.Wybór wiadomości z poszczególnych dziedzin jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej miejsca poświęcono prawu cywilnemu, gałęzi ważnej w pracy ekonomisty, a jednocześnie mającej szerokie powszechne zastosowanie.Opanowanie wiadomości zawartych w podręczniku nie powinno nastręczyć większych trudności, z wyjątkiem, być może, prawa cywilnego, na które należy zwrócić szczególną uwagę i poświęcić mu najwięcej czasu. Duże znaczenie ma zastosowanie właściwej metody przyswajania wiedzy. Jej istotą jest rozłożenie materiału w czasie. Intensywna nauka w ciągu niewielu dni daje kiepskie rezultaty, gdyż nowa terminologia, specjalistyczne nazwy, pojęcia i definicje wymagają stopniowego oswojenia się z nimi. Pomocą może być posługiwanie się uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi (tekstami aktów normatywnych, zbiorami przykładów ilustrujących instytucje prawne itp.).

Książka "Elementy prawa dla ekonomistów"