EBOOK Znacze//nie wiersza - Paweł Piszczatowski

EBOOK Znacze//nie wiersza

4.00 Oceń książkę!

Autor: Paweł Piszczatowski

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN
ISBN: 9788364703218
EAN: F2AB8C3AEB
Format: 0
Oprawa: ...
Stron: 408
Data wydania: 2014
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
32.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Apofazy Paila Celana
Zamysł książki Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula Celana zawiera się w jej tytule. Chodzi tu bowiem o odczytanie poezji Celana, jednego z najwybitniejszych powojennych poetów języka niemieckiego i zarazem Żyda ocalałego z Zagłady, z perspektywy dążącej nie tyle do hermeneutycznego odszyfrowania ukrytych w jego wierszach znaczeń, co raczej do wyznaczenia atopiczych nie-miejsc utraconej obecności znaczeń i imion w świecie po Szoa naznaczonym radykalną nieobecnością językowych sygnifikatów. Wyznacznikiem analiz Piszczatowskiego jest idiom żydowskiej i chrześcijańskiej mistyki ustanawiający apofatyczną wykładnię Celanowskich inwersji semantycznych, stanowiącą klucz do lektury jego poezji jako medium indywidualnej pamięci o ofiarach Holocaustu.
Seria
Strona tytułowa
Strona redakcyjna
Dedykacja

Od autora
Mapa znaczenia
Incipit
Prozopopeja
Permanentna parabaza
Pod nożem inwersji
Dysseminacja
Prozopopeja: tajemnica spotkania
Popękane matryce, wertykalne cięcia. OBRZEZANIE
Arbor: matrix inversa. Figury odwróceń w wierszu Radix, Matrix
Błogosławieństwo golema
Łacina i jidysz
Dwupienny gmach bez dachu
Arteriae coronariae
W kabalistycznym gabinecie luster: ziw
Postscriptum z Freudem w herbie
"Róża Nikogo" - apofatyczne epifanie Celana. KADYSZ
Od Platona do Mistrza Eckharta - drogi teologii apofatycznej
Tobie na / przeciw
Mistyczna róża Zoharu
Paradygmat rośliny. Psalm Celana wobec Zasady racji Martina Heideggera
Migdał - gloria Nicości
Odwyższony Bóg Mistrza Eckharta
Światło Jeruzalem
Niedomknięty tryptyk
Milczący majestat Nicości
Reszta jest milczeniem[383]
Atopiczna kartografia pamięci. SZABAT
Po śladach Hölderlina
Wieże w Tybindze. Nad wodą
Opus magnum lodowych zaślubin
W oknie chaty: alef, bet
Inwersje szabatowe: Hawdala
Rajskie drzewo i kosmiczne Sukkot
Bezsłowe głosy, puste formy: Sylaba ból
Pan na fotografii: Kryształ
Fantomy Mandelsztama
Złote runo: Kolchida
Wędrujące południki i korzeń w powietrzu
Po słowie, czyli z Semipałatyńska do Mauthausen i przez tajgę do Raron

Bibliografia
Aneks
Summary
Przypisy
Spis ilustracji
Indeks osób
Dotychczas ukazały się

Książka "EBOOK Znacze//nie wiersza"
Paweł Piszczatowski