EBOOK Znaczenie fotografii w turystyce - Marta Lewenstein

EBOOK Znaczenie fotografii w turystyce

4.00 Oceń książkę!

Autor: Marta Lewenstein

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324225378
EAN: D247FCC9EB
Format: 0
Oprawa: ...
Stron: ...
Data wydania: 2014
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
12.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h

"Trudno wyobrazić sobie współczesnego turystę bez aparatu fotograficznego. Fotografowanie stało się praktyką społeczną, określa zachowania turystów jest wyraźnym wyrazem dominacji obrazu w kulturze popularnej. Warto zastanowić się czym jest akt fotografowania, czy szerzej zjawisko fotografii i jak określa ono charakter współczesnej turystyki. Pytanie to podejmuje w swojej pracy Marta Lewenstein. Autorka skupia uwagę na "przejawach turystycznego fotoamatorstwa", jako pewnego rodzaju praktyce społecznej, opisuje swoiste zachowania turystów, ich oddziaływanie na lokalną społeczność. Porusza też zjawisko wykorzystania fotografii komercyjnej do celów marketingowych w turystyce. Praca "Znaczenie fotografii w turystyce" jest rzetelnym wprowadzeniem do problematyki związków fotografii z turystyką. Moim zdaniem trudno znaleźć podobną na naszym rynku wydawniczym."

Prof. Dr hab. Marek Maciejczak

Książka "EBOOK Znaczenie fotografii w turystyce"
Marta Lewenstein