EBOOK Ślady, zerwania, powroty... -

EBOOK Ślady, zerwania, powroty...

4.00 Oceń książkę!

Autor: ...

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324225859
EAN: D9C0DF62EB
Format: 0
Oprawa: ...
Stron: ...
Data wydania: 2016
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
16.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Metafizyka i religia w literaturze współczesnej
Refleksja metafizyczna stanowi niewątpliwie jedno z najważniejszych pól problemowych sztuki w ogóle, a literatury w szczególności. Jej naukowy opis wydaje się dlatego niezbędny i dobrze się stało, że powstała kolejna - ciekawa i ważna - książką na ten temat. [Jej] autorzy […] postanawiają przebadać i opisać zjawiska dziejące się na marginesach tego - jak powiedziałby Herbert - wielkiego procesu, w momencie, gdy filozofowie przyznali już zwycięstwo bogom przygodności. Pytają o dalsze losy pokonanej, zdawać by się mogło, potrzeby duchowości i religijności, przekonując przy okazji, że marginesy, o których mowa są nie tylko szerokie, ale i bogate w arcydzielne owoce artystycznych poszukiwań i że także z tego powodu warto poświęcać im uwagę. […] Lektura prezentowanych studiów interpretacyjnych przekonuje, że metafizyczna skłonność w wieku XX i XXI, "wypalona w epoce pieców" i podważona w myśli filozoficznej, odradza się jako niepewne, ale tym bardziej usilne pragnienie sensu, pragnienie duchowości, wreszcie jako potrzeba wspólnotowego poszukiwania Boga, czyli religii. To trzy wielkie tematy […] tomu. (dr hab. Agata Stankowska-Kozera, prof. UAM)

Książka "EBOOK Ślady, zerwania, powroty..."