EBOOK Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana - Marta Skwara

EBOOK Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana

4.00 Oceń książkę!

Autor: Marta Skwara

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324225590
EAN: E00394F2EB
Format: 0
Oprawa: ...
Stron: ...
Data wydania: 2014
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
15.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Monografia wraz z antologią przekładów
Monografia Marty Skwary jest zarówno próbą doprecyzowania języka teoretycznego stosowanego do badania przekładów w kulturze narodowej, jak i wszechstronną analizą i interpretacją funkcjonowania wierszy Walta Whitmana w kulturze polskiej. Wychodząc od dobrze znanej w translatologii formuły "serii przekładowej" autorka rozszerza pojęcie serii tekstów związanych z oryginałem i jego przekładami o rozmaite nawiązania intertekstualne i intersemiotyczne (wprowadzając pojęcie "serii tekstualizacji"). Wzbogaca także badanie przekładów o istotne elementy ich funkcjonowania w kulturze narodowej (wprowadzając pojęcie "serii recepcyjnej"). Autorka sięga po rozmaite (często unikalne) tekstualizacje wierszy autora Leaves of Grass, także te funkcjonujące w innych mediach (np. radiu), i wnikliwie interpretuje rozmaite sposoby prezentowania wierszy Whitmana w kulturze polskiej na przestrzeni ponad stu lat. W ten sposób istotnie dopełnia dokonane przez siebie wcześniej badania i stawia intrygujące pytania o to, czym jest przekład, jak zmieniało się jego postrzeganie w ciągu ostatniego stulecia, jak oceniano tłumaczy i ich pracę, wreszcie o to, w ramach jakich praktyk interpretacyjnych oraz mechanizmów edytorskich i wydawniczych odczytujemy tekst obcy. Monografię wzbogaca antologia serii recepcyjnych dwunastu wierszy barda Ameryki, tym ciekawsza, że często odsłaniająca nowe możliwości interpretacyjne znanych tekstów polskich.

Książka "EBOOK Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana"
Marta Skwara