Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Home Kontakt Strona główna Książki Program Partnerski


WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Profesjonaliza w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych

Profesjonaliza w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych

Głównym celem niniejszej rozprawy było zidentyfikowanie roli oraz charakteru postępującego od kilkunastu lat na całym świecie procesu profesjonalizacji rad nadzorczych. Podczas badań empirycznych starano się określić czynniki wpływające na liczebność rad nadzorczych oraz ich struktury kwalifikacyjne pod względem rodzajów wykształcenia, kierunków...
Cena
23.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych

Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych

4.00

Autor: Działo Joanna

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375252873
Kategoria: Pozostałe
Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w Polsce instytucji fiskalnych oraz wskazanie rozwiązań w tym zakresie, które mogłyby przyczynić się do poprawy dyscypliny fiskalnej i prowadzenia dobrej polityki fiskalnej. W niniejszej pracy przez instytucje fiskalne rozumie się reguły fiskalne, regulacje odnośnie systemu wyborczego, reguły...
Cena
24.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym

Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375252705
Kategoria: Pozostałe
Niniejsze opracowanie jest rezultatem pracy zespołu badawczego, składającego się z pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, realizowanej w ramach grantu przyznanego na lata 2007-2008 przez Prezydenta Miasta Łodzi na temat "Ocena profili i kierunków...
Cena
23.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję

Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję

Prezentowana książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych dotyczących wpływu działalności człowieka na modyfikacje procesów fluwialnych na nizinnych obszarach środkowej Polski. Skutki oddziaływań człowieka w sąsiadujących ze sobą dolinach mogą być różne w zależności od lokalnych uwarunkowań, głównie budowy...
Cena
28.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych

Konstrukcja miar efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych

4.00

Autor: Białek Jacek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253139
Kategoria: Pozostałe
Złożoność specyfiki OFE, a w szczególności długoterminowy charakter inwestycji, rosnące aktywa, limity inwestycyjne i regulacje prawne sprawiają, iż ocena efektywności OFE jest rzeczą dość trudną. Tymczasem pomiar efektywności inwestycji jest istotny zarówno dla członków funduszy (obecnych i potencjalnych), jak i dla samych zarządzających tymi...
Cena
15.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Język poznanie zachowanie

Język poznanie zachowanie

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375252965
Kategoria: Pozostałe
Celem niniejszego zbioru jest upowszechnienie badań nad przyswajaniem języka obcego z jednoczesnym ukazaniem szerokiego spektrum perspektyw badawczych, zarówno w odniesieniu do wykorzystanej metodologii, narzędzi i procedur, jak i obszaru oraz zakresu poszukiwań. Zrozumienie wielowarstwowych i wielowymiarowych procesów towarzyszących przyswajaniu...
Cena
34.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę