Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Home Kontakt Strona główna Książki Program Partnerski


WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej

Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375252569
Kategoria: Pozostałe
Problematyka badawcza tego opracowania dotyczy przede wszystkim roli usług dla producentów i biznesu w całym sektorze usługowym, ich rozwoju i przemian strukturalnych, a w szczególności kształtowania przez rozpatrywaną grupę działalności przestrzeni miejskiej Łodzi w warunkach gospodarki rynkowej....
Cena
22.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Średniowieczna wizja świata

Średniowieczna wizja świata

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253702
Kategoria: Pozostałe
Artykuły zamieszczone w prezentowanej książce rozpadają się na dwa główne nurty. Pierwszy z nich obejmuje kwestie związane z filozofią średniowieczną i teologią, drugi zaś językoznawstwem i historią literatury średniowiecznej. Wszystkie teksty wyszły spod piór wybitnych znawców średniowiecznego świata, co znajduje odzwierciedlenie w ich wysokim...
Cena
30.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim

Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim

4.00

Autor: Rdzany Zbigniew

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375252774
Kategoria: Pozostałe
Niniejsza praca jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniego etapu zainteresowań autora rekonstrukcjami zdarzeń glacjalnych. Stanowi także kontynuację badań geomorfologicznych i paleograficznych, podejmowanych na tym obszarze wcześniej przez innych autorów, które można było uznać za warte uzupełniania, weryfikowania i rozwijania....
Cena
27.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Regionale Variantz in ihrer Wechselbeziehung zum Standarddeutschen

Regionale Variantz in ihrer Wechselbeziehung zum Standarddeutschen

Niniejsza ksiązka opisuje język niemieckiw aspekcie jego wariantywności i plurycentryczności. Autor poddaje analizie fenomen występowania w niemczyźnieogólnej regionalnych form leksykalnych, koncentrując sięzwłaszcza na osi północ-południe (ze szczególnym uwzględnieniem bawaryzmów). Głownym celem przeprowadzonych na bogatym korpusie badań jest...
Cena
26.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Przywództwo polityczne na poziomie regionu

Przywództwo polityczne na poziomie regionu

4.00

Autor: Kotras Marcin

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253412
Kategoria: Pozostałe
Refleksja dotycząca współczesnego charakteru przywództwa politycznego wpisuje się w rozważania dotyczące problemów demokracji. Pojawiające się postulaty zwrotu w stronę demokracji deliberatywnej, poszukiwanie formy współdziałania rządzących i rządzonych, czynią zasadnym problem, jakim są współczesne przekształcenia przywództwa politycznego....
Cena
27.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski

Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski

Empiryczne badania dotyczące wzrostu gospodarczego rozwinęły się w łódzkim ośrodku ekonometrycznym w końcu lat 90 ubiegłego stulecia. Powstała wówczas koncepcja empirycznego modelu, korzystającego z osiągnięć endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. Model ten został rozwinięty podczas prac nad konstrukcją długookresowego makroekonomicznego...
Cena
25.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę