Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Home Kontakt Strona główna Książki Program Partnerski


WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Język w prawie administracji i gospodarce

Język w prawie administracji i gospodarce

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253771
Kategoria: Pozostałe
Zbiór publikacji, poświęcony zastosowaniu języka w głównych dziedzinach życia publicznego, podzieliliśmy na części: język prawny i prawniczy, język w administracji oraz język w gospodarce, mediach i polityce.Rozróżnienie języka prawnego i prawniczego zostało wprowadzone przez autorów będących prawnikami. Uznajemy jego słuszność. Włączenie do części...
Cena
18.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Instytucjonalne uwarunkowania rowoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodni

Instytucjonalne uwarunkowania rowoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodni

Prawa społeczne, w odróżnieniu od praw przyrody, nie są uniwersalne -obowiązują w określonych warunkach społecznych, zależnie od panujących w danym społeczeństwie reguł i norm kulturowych (Grobler 2008, s. 22). Procesy i zachowania ekonomiczne są funkcją struktury społecznej i kultury (Matysiak 1999, s. 26). Powtarzając za instytucjonalistami,...
Cena
45.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Humanizm dialog tożsamość

Humanizm dialog tożsamość

Niniejszą książkę można traktować jako pewną propozycję, podpowiedź wyboru podjęcia drogi ku przemianie, ku przywróceniu zasad naturalnego funkcjonowania człowieka w strukturach, które są jego udziałem. W koniecznym dziś światowym i międzykulturowym wymiarze aktywności ludzkiej niezbędne, zasadnicze i wręcz podstawowe jest posiadanie silnej...
Cena
23.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Człowiek w średniowieczu Między biologią a historią

Człowiek w średniowieczu Między biologią a historią

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253900
Kategoria: Pozostałe
Oddawany do rąk Czytelników tom jest pierwszym z serii publikacji stanowiących pokłosie III Kongresu Mediewistów. Tom I jest zbiorem prac 19 autorów, którzy podjęli się obserwacji człowieka epoki średniowiecza w środowisku przyrodniczym i społecznym. Prace dotyczą szerokiego kręgu geograficznego - Polski na tle Europy i Bizancjum....
Cena
38.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Chemia analityczna

Chemia analityczna

Chemia analityczna jest dziełem chemii zajmującym się ustalaniem składu jakościowego i ilościowego substancji i ich mieszanin.Chemię analityczną dzieli się na dwa działy: analizę jakościową oraz analizę ilościową.Frgament wstępu...
Cena
32.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Wybór pism polonistycznych i slawistycznych

Wybór pism polonistycznych i slawistycznych

4.00

Autor: Dejna Karol

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253504
Kategoria: Pozostałe
Nauka realizuje się w procesie dialogu pomiędzy trzema podmiotami: twórcami nauki, społeczeństwem - odbiorcą jej rezultatów i państwem - odpowiedzialnym za warunki prowadzenia dialogu głownie poprzez kreowanie instytucji naukowych i korporacji uczonych. Przesłaniem Profesora Karola Dejny jako nauczyciela akademickiego był uczestnictwo w tym...
Cena
26.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę