Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Home Kontakt Strona główna Książki Program Partnerski


WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Komunikaty mieszane

Komunikaty mieszane

Potrzeba zwrócenia uwagi na łączenie środków niejęzykowych z językowymi w codziennej komunikacji bezpośredniej, w teatrze, w filmie, przekazach radiowych, telewizyjnych była od dawna o tyle oczywista, że nawet w opracowaniach poświęconych tekstom pisanym, a także dokonywanych głównie na ich podstawie, zauważano np. zależność między graficznymi...
Cena
23.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Chiny i Japonia Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej

Chiny i Japonia Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375253375
Kategoria: Pozostałe
Zagadnienia podjęte w publikacji dotyczą przede wszystkim polityki zagranicznej i wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej. Autorzy tekstów w sposób obiektywny przedstawili politykę ChRL i wyzwania, które obecnie stoją przed Państwem Środka.Dużą część zbioru stanowią opracowania z zakresu uwarunkowań kulturowych i polityki wewnętrznej. Szeroko...
Cena
43.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Nowe spojrzenia na poglądy i działalność Stanisława Staszica

Nowe spojrzenia na poglądy i działalność Stanisława Staszica

Autor stara się przybliżyć czytelnikom historyczna postać S. Staszica i jego rolę w procesie przemian, mających na celu uratowanie "tonącej" ojczyzny. Powszechna wiedza o Staszicu ogranicza się do jego działalności publicystycznej i reformatorskiej. Mniej znane są jego poglądy i osiągnięcia w innych sferach działalności publicznej. W związku z tym...
Cena
12.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
New ways to language

New ways to language

Z uznaniem przyjmuję wydanie nowej, rozszerzonej postaci New Ways to Language pod redakcją Barbary Lewandowskiej ?Tomaszczyk ? książki, która obok takich podręczników jak An Introduction to Language (ed. V. Fromkin, R. Rodman and N. Hyams), Language and Linguistics (J. Lyons) czy The Study of Language (G. Yule) ? jest ważnym kompendium wiedzy na...
Cena
43.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza

Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza

Odradzanie i kontynuacja romantycznej tradycji, w jej różnych kształtach i wewnętrznym zdialogizowaniu, była i jest powodem polemik, zainicjowanych w drugiej połowie XIX wieku i kontynuowanych przez następne pokolenia.Zespołem idei, wywołującym gwałtowne emocje i spory, był i pozostaje do dziś romantyczny mesjanizm, w szczególności ta część jego...
Cena
23.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych

Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375254891
Kategoria: Pozostałe
Mimo istnienia wielu interdyscyplinarnych opracowań dotyczących zjawiska manipulacji do tej pory nie aplikowano tej wiedzy w dostateczny sposób na teren badań pedagogicznych. Badania zespołu kierowanego przez A. Wróbel znakomicie wpisują się w ten mało penetrowany obszar badawczy. Gratuluję pomysłu i wysokich kompetencji w jego realizacji. Na czym...
Cena
38.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę