WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK
Sortuj według:
Z teorii dzieła literackiego

Z teorii dzieła literackiego

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 8323115877
Kategoria: Pozostałe
Pomieszczone w niniejszym tomie prace wyrosły z kształtującej się powoli w środowisku toruńskim, ale już uświadamianej, wspólnoty zainteresowań problematyką teoretycznoliteracką. Podjęte tematy są przejawem spotkania się zainteresowań badawczych kilkorga pracowników i doktorantów Zakładu Teorii Literatury teorią dzieła literackiego. Indywidualne...
Cena
22.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej

Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 8323112088
Kategoria: Pozostałe
Proponowana Czytelnikom lektura stanowi pokłosie ogólnopolskiej sesji naukowej, która odbyła się w Bydgoszczy i Toruniu w dniach 7-8 października 1999 r. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski) oraz...
Cena
37.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
EBOOK Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

EBOOK Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

4.00

Autor: Piotr Birecki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323131830
Kategoria: Pozostałe
Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim...
Cena
57.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
EBOOK Camino Polaco. Teologia - Sztuka - Historia - Teraźniejszość. Tom 1

EBOOK Camino Polaco. Teologia - Sztuka - Historia - Teraźniejszość. Tom 1

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323132301
Kategoria: Pozostałe
Camino de Santiago wpisało się w krajobraz współczesnej Europy, stając się ważną duchową arterią starego kontynentu. Widok tysięcy osób pielgrzymujących każdego roku do Composteli jest znakiem nie tylko nadziei i radości z tego, że została odzyskana ważna, chrześcijańska tradycja pątnicza sięgająca średniowiecza, lecz także skłania do refleksji...
Cena
23.61zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
EBOOK Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej

EBOOK Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej

4.00

Autor: Anna Branach-Kallas

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323131922
Kategoria: Pozostałe
Książkę Anny Branach-Kallas pt. "Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej" można nazwać pionierską, stanowi ona bowiem obszerne omówienie tematyki istotnej dla literatury kanadyjskiej, ale jednocześnie dotychczas stosunkowo słabo opracowanej. Anna Branach-Kallas stawia sobie za cel omówienie...
Cena
28.05zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
EBOOK Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

EBOOK Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

4.00

Autor: Agnieszka Kluba

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323130765
Kategoria: Pozostałe
Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza) są podporządkowane szerszej perspektywie. Autorka eksponuje uwikłanie utworu literackiego w nierozstrzygalne napięcię między "być"...
Cena
39.85zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 - 91 - Do góry