WOLTERS KLUWER POLSKA SA
Sortuj według:
EBOOK Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

EBOOK Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

4.00

Autor: Marek Szubiakowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381075008
Kategoria: Pozostałe
Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie...
Cena
109.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
EBOOK Szczególne formy spółek

EBOOK Szczególne formy spółek

4.00

Autor: Andrzej Kidyba

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381078276
Kategoria: Pozostałe
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W publikacji wiele miejsca poświęcono wskazaniu cech je charakteryzujących i omówieniu zagadnień wyróżniających dany typ spółki szczególnej,...
Cena
239.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
EBOOK Prawo upadłościowe. Komentarz

EBOOK Prawo upadłościowe. Komentarz

4.00

Autor: Wojciech Klyta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381078306
Kategoria: Pozostałe
Prezentowana publikacja jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy...
Cena
289.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
EBOOK Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne

EBOOK Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne

4.00

Autor: Zbigniew Hajn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381078238
Kategoria: Pozostałe
Monografia dotyczy prawnych aspektów demokracji w miejscu pracy. Czytelnicy odnajdą w niej między innymi: ? objaśnienie treści tytułowego pojęcia,  ? próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność odnoszenia pojęcia demokracji do stosunków w zakładzie pracy,  ? podstawy prawne implementacji demokratycznych instrumentów w tej sferze,  ?...
Cena
139.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
EBOOK Charakter prawny mapy cyfrowej [PRZEDSPRZEDAŻ]

EBOOK Charakter prawny mapy cyfrowej [PRZEDSPRZEDAŻ]

4.00

Autor: Marlena Jankowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381078023
Kategoria: Pozostałe
Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorskiego oraz ukazanie wad ram konstrukcyjnych wybranych instytucji, których usunięcie mogłoby się przyczynić do szerszej, pewniejszej ochrony tych dóbr....
Cena
149.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
EBOOK Terminowe umowy o pracę [PRZEDSPRZEDAŻ]

EBOOK Terminowe umowy o pracę [PRZEDSPRZEDAŻ]

4.00

Autor: Arkadiusz Sobczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788381078016
Kategoria: Pozostałe
Wykaz skrótów  9Wstęp  11Anna MarońRozwój historyczny regulacji prawnych umowy o pracę na czas określony  15Urszula TorbusOgraniczenia zawierania umów o pracę na czas określony - ocena efektywności regulacji w przeszłości i obecnie  28Arkadiusz SobczykNowe regulacje dotyczące zatrudnienia na czas określony -...
Cena
129.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Strona: 1 2 3 4 5 - 10 - Do góry