UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Od Mabusego do Goebbelsa

Od Mabusego do Goebbelsa

4.00

Autor: Tomasz Kłys

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788387870607
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Historia
W niniejszej książce zebrane zostały teksty o klasycznym kinie niemieckim, które autor napisał w latach 2005-2011. Znalazł się tutaj w całości tekst książki "Dekada doktora Mabuse: Nieme filmy Fritza Langa" poszerzony o dwa rozdziały poświęcone ostatnim dwóm weimarskim filmom Langa, już dźwiękowym: "M - morderca" i "Testament doktora Mabuse", a...
Cena
54.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko- mazowieckiego pogranicza językowego

Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko- mazowieckiego pogranicza językowego

CZĘŚĆ I: STUDIUM -SŁOWOTWÓRCZO-LEKSYKALNE Studium słowotwórczo-leksykalne wpisuje się w nurt zaledwie kilku monografii podejmujących zagadnienie słowotwórstwa gwarowego z punktu widzenia funkcji kategorialnosemantycznej. Stanowi próbę opisu derywatów będących rzeczownikami pospolitymi zaliczanymi do kategorii nazw osobowych wykonawców czynności,...
Cena
61.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Procesy gentryfikacji w mieście

Procesy gentryfikacji w mieście

3.17

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257984
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
Kolejny, XXVI tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony jest procesom gentryfikacji w mieście. Gentryfikacja badana i szeroko opisywana w literaturze zachodniej od lat 60. ubiegłego wieku jako pojęcie przeszła pewną metamorfozę. W rozumieniu twórczyni tego pojęcia - R. Glass (1964), gentryfikacja oznaczała złożony proces społeczny i...
Cena
28.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375258073
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Filologie, językoznawstwo
Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzebą chwili i studium Mirosławy Świtały-Chedy realizuje te założenia z pełnym powodzeniem. Z...
Cena
28.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto

Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375256321
Kategoria: Poradniki i albumy
/ Historia
Jest to jedna z najważniejszych publikacji poświęconych gettu łódzkiemu napisana w ostatnich latach, jedna z niewielu w języku polskim. Powstała na podstawie bogatego materiału źródłowego. Autorka uwzględniła w badaniach w dużej części dokumenty o charakterze prywatnym. Pozwoliło to wyraźnie pokazać, jakie konsekwencje miały działania nazistów i co...
Cena
77.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Hamlet uzmysłowiony

Hamlet uzmysłowiony

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375258554
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
Czy w najsłynniejszym dramacie Szekspirowskim można odnaleźć odniesienia do świata zmysłów, a tym samym, czy Hamlet jest uzmysłowiony? Czy zapoznanie się z reprezentacjami zmysłów w dramacie pozwoli na ?uzmysłowienie sobie zmysłów? pod względem ich kulturowej istoty? Czy w takim razie nasza współczesność różni się od poprzednich epok pod względem...
Cena
28.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!