UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi

Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi

Gdy pojawia się potrzeba wykonania prognozy, istnieją sytuacje, kiedy opieramy się jedynie na szeregach czasowych, ponieważ albo brakuje czasu na poszukiwanie zewnętrznych czynników wpływających na dane zjawisko, albo takowych nie da się wskazać w jednoznaczny sposób. W konfrontacji z narzędziami o bardziej skomplikowanej konstrukcji (na przykład...
Cena
29.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej

Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej

Praca stanowi novum, jeżeli chodzi o samą teorię nauk o turystyce. O ile mi wiadomo, żadna forma turystyki nie doczekała się tak wnikliwego opracowania teoretycznego, jakiego dzięki dr. S. Tanasiowi doczekała się tanatoturystyka. Autor posiada w tym zakresie znaczący dorobek. W zasadzie jest jedynym specjalistą w tej dziedzinie w Polsce (...)....
Cena
32.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa

Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa

Licząca ponad trzysta stron książka Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa jest kolejną pozycją w dorobku Jadwigi Czerwińskiej, wybitnej znawczyni i badaczki twórczości ateńskiego tragika. Autorka, podobnie jak w swoich poprzednich publikacjach, nie tylko zapoznaje tu czytelnika z najnowszymi kierunkami badań nad Eurypidesem i jego...
Cena
32.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Źródła i formy zachowań organizacyjnych

Źródła i formy zachowań organizacyjnych

Dokonując syntetycznej oceny książki prof. Cz. Sikorskiego stwierdzam, że obejmuje w swej treści wybrane, ale ważne problemy zachowań organizacyjnych. Przykłady zachowań i sytuacji z dzieciństwa Autora znakomicie ilustrują poszczególne fragmenty. Jednak na podkreślenie zasługuje określenie "obrazki z dzieciństwa". W ten sposób następuje nie tylko...
Cena
52.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki

W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788374056090
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Pedagogika
Metodologia badań współczesnej humanistyki to międzynarodowa i ogólnopolska wymiana myśli naukowej i doświadczeń wzbogacających oraz popularyzujących wiedzę metodologiczną. Przedstawione opracowania wnoszą cenną wiedzę dla praktyki pedagogicznej, obrazując mnogość koncepcji i nowatorskiej tematyki badawczej. Oznacza to, że obecność metodologii...
Cena
26.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Książka porusza mało dotąd zbadane na gruncie politologii zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowanych na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań wielkich zbiorowości....
Cena
43.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 24 - Do góry