UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych

Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375258493
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Filologie, językoznawstwo
Niniejszy tom inauguruje serię Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics, w której będą ukazywały się publikacje (przede wszystkim podręczniki akademickie) poświęcone różnorodnym aspektom współczesnego językoznawstwa i szeroko pojętymi badaniami nad językiem i komunikacją językową....
Cena
29.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
EFL teacher identity From mental representation to situated performance

EFL teacher identity From mental representation to situated performance

This book features critical and interpretive, linguistic perspective on foreign language teaching and learning in the 21st century Poland. By juxtaposing two conceptions of identity: essentialist and poststructuralist, the author attempts to present the problem of an EFL teacher identity construction and performance. Language is key to the study,...
Cena
32.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Usługi cyfrowe

Usługi cyfrowe

Digitalizacja wielu dotychczas stosowanych w formie papierowej dokumentów powoduje zmiany kulturowe w operowaniu tymi dokumentami i wprowadza nowe pojęcia i rodzaje usług realizowanych na dokumentach elektronicznych. Te fundamentalne zmiany powodują nowe sposoby funkcjonowania urzędów i wielu instytucji, z którymi kontaktujemy się w trakcie...
Cena
43.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Badania fokusowe

Badania fokusowe

Głębokie przemiany społeczne, technologiczne i mentalne zachodzące w ostatnich dekadach, wywołują i wymuszają także ustawiczną rewizję metodologicznych i etycznych reguł badań społecznych i socjologicznych. W procesie podążania za tymi zmianami nie tylko stale wzrasta ranga etyki, ale rozszerza się także zakres zjawisk podlegających etycznym...
Cena
32.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

Rozwój e-government, czyli administracji świadczącej usługi na drodze elektronicznej warunkowany jest inicjatywami i działaniami, jakie zostały podjęte w naszym kraju dla przestawienia jego gospodarki na tory społeczeństwa informacyjnego, informatyzacji sektora publicznego oraz obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których urzędy wykonują...
Cena
39.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd. Książka obejmuje dogłębną wielodyscyplinarną i wielokontekstową analizę takich podstawowych...
Cena
39.90zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 24 - Do góry