UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Pracownicza partycypacja finansowa

Pracownicza partycypacja finansowa

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Szybki postęp w jakości i innowacyjności produkcji wymaga zmiany spojrzenia na tradycyjne relacje pracownicy - kierownictwo i domaga się innego podejścia do...
Cena
49.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego

Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego

Wychodząc z założenia, że zewnętrzna równowaga płatnicza jest tylko jednym z celów polityki gospodarczej kraju, a nierównowagę płatnicza generują i utrwalają przepływy kapitałowe, stany długotrwałej (strukturalnej) globalnej nierównowagi płatniczej należy uznać za naturalne zjawisko w integrującej się gospodarce światowej. Z punktu widzenia...
Cena
57.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Inne spojrzenie

Inne spojrzenie

W Innym spojrzeniu Natasza Korczarowska-Różycka bierze pod uwagę filmy, w których przedstawianie historii nie przystaje do tradycyjnych wyobrażeń społeczeństwa na temat własnej przeszłości. Nie chodzi o demitologizowanie historii jako takiej, lecz jej wyobrażeń utrwalonych w pamięci społecznej. Twórcy czterech analizowanych filmów odwołują się do...
Cena
51.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375259117
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego4. Jest ona pierwszą z kolejnych trzech monografii, w których zostały zamieszczone artykuły, ukazujące...
Cena
34.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Geografia w ujęciu humanistycznym

Geografia w ujęciu humanistycznym

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375259520
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Politologia, socjologia
Prace zawarte w tym tomie prezentują humanistyczny model geografii, antynaturalistyczny, który zakłada odrębność i swoistość charakteru metodologicznego nauk społecznych, nazywanych w tym ujęciu naukami humanistycznymi. Waloru naukowego tego tomu dopatrywać się można we wszechstronnej charakterystyce humanistycznego modelu geografii, jako...
Cena
33.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Wokół idei pedagogicznych. Sergiusza Hessena

Wokół idei pedagogicznych. Sergiusza Hessena

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375259490
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Pedagogika
Prezentowany zbiór tekstów powstał jako propozycja przywołania i ponownego odczytania dorobku naukowego przedstawiciela wielkiego nurtu współczesnej pedagogiki polskiej, pedagoga kultury - Sergiusza Hessena. Myśl pedagogiczna tego badacza pozostaje wciąż w żywej relacji ze współczesną myślą humanistyczną, mimo iż od śmierci Sergiusza Hessena minęły...
Cena
24.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 24 - Do góry