UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Monografia porusza tematy istotne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej i, z drugiej strony, wypełnia lukę w publikacjach poświęconych tematyce wykorzystania metod statystycznych i aktuarialnych w modelowaniu systemów bonus-malus stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.Dużą zaletą pracy (*) jest zaadresowanie jej do szerokiego grona...
Cena
15.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Od autentyczności do komercji - o doświadczaniu w turystyce. Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 4

Od autentyczności do komercji - o doświadczaniu w turystyce. Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 4

Zagadnienia zaprezentowane w niniejszej publikacji dotyczą ogółu zjawisk związanych z komercjalizacją, w tym przemian zachodzących pod wpływem dynamicznie rozwijającej się współczesnej turystyki w aspekcie wykorzystania zasobów przestrzeni geograficznej.Poruszana w publikacji tematyka stanowi w ostatnich latach przedmiot wielu zainteresowań i...
Cena
38.85zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788379693009
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Politologia, socjologia
Uważam, że tom pt. "Jakość życia mieszkańców Łodzi..." jest starannie przygotowanym pod względem koncepcyjnym i metodologicznym opracowaniem. Jestem też zdania, że (...) publikacja jego będzie ważnym głosem łódzkich socjologów w odniesieniu do problemów swojego miasta i użytecznym dokumentem dla władz podejmujących decyzje dotyczące przeobrażeń...
Cena
35.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej

Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej

Dynamiczny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi cechę charakterystyczną ostatnich dziesięcioleci. Kraje rywalizują między sobą o ich napływ stosując różnego rodzaju typu zachęty dla kapitału zagranicznego. Jedną z nich stanowi stopa opodatkowania przedsiębiorstw. Niniejsza praca poświęcona jest zależności pomiędzy...
Cena
33.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788379691654
Kategoria: Naukowe, popularnonaukowe
/ Politologia, socjologia
Przekazywana czytelnikowi książka jest drugą z kolei publikacją z dwuczęściowego cyklu poświęconego instytucjom wydawniczym, których działalność przyczyniała się do rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mieszczą się w niej treści zawierające wyniki badań prowadzonych w tej dziedzinie nad ofertą księgarską w XX i w pierwszych latach XXI wieku. ...
Cena
41.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
L aventure de la parole dans. Le Cymbalum Mundi de Bonaventure Des Periers

L aventure de la parole dans. Le Cymbalum Mundi de Bonaventure Des Periers

Krystyna Antkowiak skupia się w swoim tekście na zagadnieniu, które w kulturze francuskiego renesansu stanowiło przedmiot jednej z głównych debat i kontrowersji, a mianowicie na recepcji słowa jako nośnika pewnego znaczenia. (...) próby interpretacji Cymbalum Mundi oraz jego głównego tematu - słowa, zasadniczo miały miejsce w XIX i XX wieku. Jednak...
Cena
24.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!