UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Sortuj według:
Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

W literaturze z zakresu rzymskiego prawa karnego, które od kilkudziesięciu już lat przeżywa (także w Polsce) prawdziwy rozkwit, brakowało monografii o profilu historycznoprawnym na temat kar stosowanych przy okazjiorganizacji igrzysk.Wybór tematu wydaje się dobry także i z tego powodu, że problematyka igrzysk, walk gladiatorskich czy też...
Cena
32.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej

Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej

Przedstawiony skrypt jest wynikiem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych pracowników Zakładu Analizy Instrumentalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera on podzielone na szereg działów przykładowe zadania analityczne i ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie analizy instrumentalnej....
Cena
23.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej, powstałe na bazie nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, stanowią obecnie dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej zarówno w warstwie teoretycznej (modele ekonomii matematycznej), jak i empirycznej (modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych)....
Cena
37.80zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Przyjęta interpretatywna perspektywa teoretyczna oraz zastosowana strategia metodologiczna umożliwiła nie tylko rekonstrukcję wzorów interakcji, ale także znaczeń związanych z podejmowanymi przez podopiecznych działaniami i strategiami (...). Autor dąży do indukcyjnego wykrycia wzorów interakcji pojawiających się w zebranych danych - nie uległ...
Cena
38.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

Autorzy książki dostrzegają wielowymiarowość i interdyscyplinarność poruszanej problematyki. W konsekwencji przyjmują na siebie niezwykle trudne zadanie, jakim jest ukazanie wszystkich kategorii ładu składających się na ład zintegrowany, a zatem przed­ stawienia koncepcji rozwoju zrównoważonego w perspektywach: przyrodniczej, przestrzennej,...
Cena
39.90zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Bezrobocie równowagi w Polsce

Bezrobocie równowagi w Polsce

Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną mającą swoje rozwinięcie w szkołach głównego nurtu ekonomii - szkole monetarystycznej i nowej szkole keynesowskiej. Wielkość bezrobocia równowagi jest bezpośrednio trudno mierzalna, dlatego powstaje problem oszacowania jego wielkości. Istnieje kilka sposobów obliczania poziomu bezrobocia...
Cena
35.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 24 - Do góry