PWE
Sortuj według:
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

4.00

Autor: Trzaskalik Tadeusz

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320817188
Kategoria: Pozostałe
Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego...
Cena
60.94zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Badania operacyjne

Badania operacyjne

3.75

Autor: ...

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320817430
Kategoria: Pozostałe
We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym,...
Cena
63.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Międzynarodowy biznes turystyczny

Międzynarodowy biznes turystyczny

4.00

Autor: Dąbrowska Barbara Jolanta

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320821437
Kategoria: Pozostałe
Proces globalizacji sektora usług wywarł znaczący wpływ na światową gospodarkę turystyczną podlegającą nieustannym przemianom. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Umożliwi ona ocenę decyzji podejmowanych we współczesnej turystyce.Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej...
Cena
54.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Ekonometria stosowana

Ekonometria stosowana

4.00

Autor: Welfe Władysław, Welfe Aleksander

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 8320814901
Kategoria: Pozostałe
W "Ekonometrii stosowanej" przystępnie opisano zasady modelowania podstawowych zjawisk ekonomicznych, takich jak: produkcja, konsumpcja, inwestycje, wymiana z zagranicą, zatrudnienie i bezrobocie, wynagrodzenia, ceny, kursy walutowe oraz przepływy finansowe. Rozważania teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami dotyczącymi Polski, uwzględniając...
Cena
48.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

4.00

Autor: Lipski Jerzy, Orłowski Cezary, Loska Andrzej

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320820171
Kategoria: Pozostałe
Celem książki jest prezentacja architektur i zasobów systemów informatycznych oraz sposobów ich wykorzystania przez inżynierów zajmujących się inżynierią produkcji. Scharakteryzowano w niej narzędzia i środowiska wytwarzania systemów informatycznych, a także zdefiniowano obszary komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Opisano również modelowe...
Cena
50.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

4.00

Autor: Juchnowicz Marta

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320820102
Kategoria: Pozostałe
Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami firmy, 2) pragnienie przynależności do organizacji, 3) podejmowanie działań wykraczających poza standardy.Dążenie do ukształtowania takiej postawy...
Cena
54.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 53 - Do góry