PWE
Sortuj według:
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

4.00

Autor: Trzaskalik Tadeusz

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320817188
Kategoria: Pozostałe
Decyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań operacyjnych. Książka ta jest podręcznikiem z tego...
Cena
55.94zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy

4.00

Autor: Neider Janusz

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320821918
Kategoria: Pozostałe
We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawił: rolę transportu w globalnej gospodarce, usługi na rynku transportowym, transport intermodalny, transport ładunków specjalnych, politykę transportową...
Cena
62.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Innowacje społeczne w teorii i praktyce

Innowacje społeczne w teorii i praktyce

4.00

Autor: Wyrwa Joanna

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320821963
Kategoria: Pozostałe
Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i chęcią ciągłego podnoszenia dobrostanu społeczeństwa. Autorzy skupili uwagę na: współczesnych...
Cena
59.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Demografia

Demografia

4.00

Autor: Stokowski Franciszek

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320821987
Kategoria: Pozostałe
Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są prezentowane przy uwzględnieniu najnowszych danych liczbowych. Ich uzupełnienie danymi historycznymi pozwoliło wskazać i scharakteryzować występujące...
Cena
52.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce

4.00

Autor: Radziukiewicz Małgorzata

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320822007
Kategoria: Pozostałe
Światowa inicjatywa na rzecz Sprawiedliwego Handlu wspiera zrównoważony rozwój dzięki oferowaniu korzystniejszych warunków handlowych oraz chronieniu praw marginalizowanych producentów i pracowników najuboższych krajów. Autorki przedstawiły: Sprawiedliwy Handel jako nową inicjatywę rozwojową, instytucjonalizację i rozwój sprzedaży produktów...
Cena
48.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Międzynarodowy biznes turystyczny

Międzynarodowy biznes turystyczny

4.00

Autor: Dąbrowska Barbara Jolanta

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320821437
Kategoria: Pozostałe
Proces globalizacji sektora usług wywarł znaczący wpływ na światową gospodarkę turystyczną podlegającą nieustannym przemianom. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Umożliwi ona ocenę decyzji podejmowanych we współczesnej turystyce.Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej...
Cena
52.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 51 - Do góry