PWE
Sortuj według:
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD

4.00

Autor: Trzaskalik Tadeusz

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320817188
Kategoria: Pozostałe
Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CDDecyzje ekonomiczne należąc do tych decyzji, których konsekwencje na ogół rozpatrujemy w kategoriach zysków i strat, dlatego dążąc do rozwiązania problemu, dokonujemy analizy sytuacji, ustalamy kryteria wyboru decyzji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. Pomocne wówczas okazują się metody badań...
Cena
55.94zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Badania operacyjne

Badania operacyjne

3.75

Autor: ...

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320817430
Kategoria: Pozostałe
We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświęcono też metodom heurystycznym, sieciom neuronowym, drzewom decyzyjnym,...
Cena
59.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Europeistyka w zarysie

Europeistyka w zarysie

4.00

Autor: ...

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 8320816467
Kategoria: Pozostałe
"Europeistyka w zarysie" jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Z jednej strony opisano w nim procesy, które doprowadziły do zjednoczenia się Europy i powstania w drugiej połowie XX wieku Wspólnot...
Cena
34.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Ekonometria stosowana

Ekonometria stosowana

4.00

Autor: Welfe Władysław, Welfe Aleksander

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 8320814901
Kategoria: Pozostałe
W "Ekonometrii stosowanej" przystępnie opisano zasady modelowania podstawowych zjawisk ekonomicznych, takich jak: produkcja, konsumpcja, inwestycje, wymiana z zagranicą, zatrudnienie i bezrobocie, wynagrodzenia, ceny, kursy walutowe oraz przepływy finansowe. Rozważania teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami dotyczącymi Polski, uwzględniając...
Cena
48.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją

Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie badań marketingowych; przygotowanie badania marketingowego; gromadzenie danych pomiarowych i budowę instrumentu pomiarowego; realizację badania marketingowego i prezentację jego wyników; stosowanie statystyki w badaniach marketingowych; wykorzystanie...
Cena
59.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

4.00

Autor: Świerkocki Janusz

Wydawnictwo: PWE
ISBN: 8320814936
Kategoria: Pozostałe
W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego (podstawy teoretyczne, handel i podział dochodów, handel i wzrost gospodarczy, międzynarodowa mobilność czynników produkcji), polityka handlowa (instrumenty i miary protekcji, motywy i przyczyny protekcji, światowy system handlu,...
Cena
45.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 53 - Do góry