OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS
Sortuj według:
Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++

W książce przedstawiono ważniejsze konstrukcje języka C++ stosowane w programowaniu imperatywnym. Konstrukcje języka są ilustrowane przykładami algorytmów o stopniowanej trudności, od algorytmów arytmetycznych do zadań z zagranicznych olimpiad. W przykładowych algorytmach stosowane jest szerokie spektrum operatorów języka C++, w tym rzadziej...
Cena
30.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 3 księgarń!
Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii

Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii

Książka ma na celu przybliżenie problematyki bezsłownego wzajemnego porozumiewania się terapeuty z pacjentem. W rozdziale pierwszym autor skoncentrował się na zagadnieniach teoretycznych niewerbalnego komunikowania się, stanowiących rezultat długoletnich badań nad tą problematyką. Rozdział drugi z kolei to część poświęcona obserwacji w terapii....
Cena
24.49zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Kobiecość w obliczu zmian

Kobiecość w obliczu zmian

Spis treści: - Kobiecość, męskość, seksualność - płeć samorealizacja, relacja......
Cena
39.49zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności

Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności

Książka pt. Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności jest wynikiem dwóch dopełniających się aktywności, dwóch sposobów mojego "bycia w świecie", dwóch rodzajów mojego zaangażowania. Pierwszy z nich to moja profesjonalna rola - rola badacza rzeczywistości społecznej. Edukacja i wychowanie stanowią dwa procesy, które angażują moje...
Cena
24.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego

Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego

Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na powyższe zagadnienia, jak i przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego. Badaniami objęte zostały gimnazja będące osobnym szczeblem kształcenia, nazywanym ponadpodstawowym, skupiające młodzież w istotnym dla niej samej etapie...
Cena
18.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Kwestionariusz badania mowy

Kwestionariusz badania mowy

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak...
Cena
23.99zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Strona: 1 2 3 4 5 - 114 - Do góry