ROGALA ELŻBIETA
Sortuj według:
VAT w gminach 2015

VAT w gminach 2015

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788379307401
Kategoria: Pozostałe
Publikacja jest już dziewiątą z kolei (poczynając od 2006 roku) pozycją opublikowaną przez nasze wydawnictwo, zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT przez gminy i ich jednostki oraz zakłady budżetowe. Wciąż bowiem wprowadzane są bardzo istotne zmiany przepisów w dokumentowaniu i rozliczaniu podatku VAT. Wynikają one z konieczności...
Cena
75.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Mały słownik VAT

Mały słownik VAT

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788372518699
Kategoria: Pozostałe
W opracowaniu udało się zebrać wiele wszechstronnych i wyczerpujących informacji o podatku VAT. Co szczególnie istotne, informacje te mają wartość uniwersalną, nie są ograniczone - jak w większości publikacji - wyłącznie do objaśnienia specyfiki obowiązującego stanu prawnego. W słowniku omówiono najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne...
Cena
38.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
VAT od użytkowania wieczystego gruntów

VAT od użytkowania wieczystego gruntów

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788376412696
Kategoria: Pozostałe
W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT. Omówiono także następujące zagadnienia: - użytkowanie wieczyste gruntów...
Cena
40.00zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
VAT w gminach 2011 rewolucyjne zmiany

VAT w gminach 2011 rewolucyjne zmiany

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788376413921
Kategoria: Pozostałe
Rok 2011 charakteryzuje się ogromnym zakresem zmian dotyczących VAT. Są to zmiany rewolucyjne. Czymże innym bowiem jest np. przejście na nowy system nazewnictwa towarów i usług i oznaczanie ich kodami „nowej” klasyfikacji statystycznej PKWiU z 2008 roku? Czy też przykładowo ustalenie nowych zakresów zwolnień od VAT wg nowych kryteriów, których...
Cena
73.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788376413129
Kategoria: Pozostałe
Od 1 maja 2004 roku - momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej - obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji. Stąd też znajomość orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) należącego do prawa wspólnotowego wymuszona...
Cena
62.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Gmina rozlicza nowy VAT 2008

Gmina rozlicza nowy VAT 2008

4.00

Autor: Rogala Elżbieta

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788372518507
Kategoria: Pozostałe
Gmina podlega prawu publicznemu, stąd wynika jej szczególna pozycja jako podatnika VAT. W zakresie czynności oraz transakcji, w których uczestniczy jako podmiot publiczny, nawet gdy pobiera różnego rodzaju opłaty, jest traktowana jako niepodatnik VAT. Jednak jeżeli zawrze jakąkolwiek umowę cywilnoprawną musi być traktowana jako podatnik VAT - nawet...
Cena
50.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Strona: 1 Do góry