KIDYBA ANDRZEJ
Sortuj według:
Prawo handlowe

Prawo handlowe

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325554194
Kategoria: Pozostałe
W piętnastym wydaniu wprowadzono m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie nowch aktów prawnych. Dotyczy to w szczególności ustawy z 30.03.2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 596), ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz....
Cena
71.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Prawo handlowe

Prawo handlowe

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788325542627
Kategoria: Pozostałe
Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.Książka ?Prawo handlowe? składa sie z trzech części, z których:pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa...
Cena
70.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Handlowe spółki osobowe

Handlowe spółki osobowe

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
ISBN: 9788376018744
Kategoria: Pozostałe
Stan prawny na 1.01.2010 r.Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kompleksowego opracowania dotyczącego handlowych spółek osobowych. Zaprezentowano w niej w sposób systemowy wszystkie handlowe spółki osobowe. Zamiarem Autora nie było odrębne odniesienie poszczególnych spółek, niezależnie od siebie, ale próba znalezienia pewnych punktów...
Cena
113.50zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę Oferta 2 księgarń!
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 9788381248891
Kategoria: Pozostałe
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.W 15. wydaniu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz...
Cena
488.97zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Prawo handlowe

Prawo handlowe

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: C.H. Beck
ISBN: 9788381287999
Kategoria: Pozostałe
Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.Książka "Prawo handlowe" składa się z trzech części, z których:pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa...
Cena
106.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
100/60 Setką na sześćdziesiątkę

100/60 Setką na sześćdziesiątkę

4.00

Autor: Kidyba Andrzej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 9788381240093
Kategoria: Pozostałe
Książka zawiera zbiór 100 felietonów pisanych przez Profesora Andrzeja Kidybę od 2002 r. do 2017 r., z sześcioletnią przerwą. Pierwsza grupa to teksty pisane w okresie "przełomu" - przed wejściem Polski do UE i po akcesji. Ciekawie wygląda ten opisywany w felietonach okres z perspektywy już historycznej. Felietony, poświęcone głównie...
Cena
51.47zł
Tania książka!
Zobacz książkę Kup książkę
Strona: 1 2 3 Do góry